POGOJI

mojavtodom.si

NAJEMA

 1. POGOJI NAJEMA

 Avtodom lahko najema oseba, ki:

 • se izkaže z veljavnim osebnim dokumentom s sliko, da je starejša od 23 let,
 • ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil B kategorije najmanj 3 leta,
 • ima veljavno kreditno kartico oz. kartico bančnega računa.

 

 1. REZERVACIJA TERMINA IN ROK PLAČILA

 Po potrditvi termina najemodajalec najemniku posreduje predračun z veljavnostjo treh dni. Najemnik se obvezuje, da bo v treh dneh po prejemu predračuna plačal 50% vrednosti predračuna, s čimer je rezervacija potrjena. Po prejemu plačila najemodajalec izda najemniku Račun o opravljenem plačilu rezervacije (avansni račun), ki zavezuje obe stranki. Preostali znesek cene najema je najemnik dolžan plačati najmanj 14 dni pred dnevom prevzema vozila. Za rezervacije, pri katerih je predračun izdan manj kot 30 dni pred predvidenim dnevom prevzema vozila se mora celoten predračunski znesek plačati v roku 3 dni po prejemu predračuna. V kolikor najemnik ne poravna plačil v zgoraj navedenih rokih, se šteje, da se je v celoti odpovedal terminu najema.

Pogoji odpovedi rezervacije:

 • Če najemnik odpove rezervacijo več kot 60 dni pred dnevom prevzema avtodoma, je najemodajalec dolžan vrniti 90% stroška celotnega najema po predračunu ali izda 100% dobroimetje z veljavnostjo 2 leti.
 • Če najemnik odpove rezervacijo manj kot 60 dni in več kot 15 dni pred dnevom prevzema avtodoma, je najemodajalec dolžan vrniti 50% stroška celotnega najema po predračunu ali izda 90% dobroimetje z veljavnostjo 2 leti.
 • Če najemnik odpove rezervacijo manj kot 15 dni pred dnevom prevzema avtodoma, bo zaračunan 100% znesek celotnega najema ali se izda 80% dobroimetje z veljavnostjo 2 leti.

Če najemnik ne more odpotovati v predvidenem terminu, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega najemnika, ki izpolnjuje pogoje najema, vendar mora za to pridobiti soglasje najemodajalca.

Za vsako spremembo že potrjene rezervacije najemodajalec bremeni najemnika za 50 EUR administrativnih stroškov.

Če najemnik na lastno željo zaključi najem predčasno kot je navedeno v Ponudbi oziroma v Pogodbi o najemu avtodoma, mu najemodajalec ob vrnitvi v nobenem primeru ne bo povrnil razlike zneska za preostanek trajanja (neizkoriščeni del) najema avtodoma.

Najemnik ima možnost skleniti zavarovanje za riziko odpovedi najem avtodoma na podlagi prejetega predračuna, skladno s pogoji, ki jih za to predpiše zavarovalnica.

 

 1. CENA

 Cena najema se obračuna po trenutno veljavnem ceniku, objavljenem na spletni strani najemodajalca in je odvisna glede na vozilo in termin najema. Najemodajalec si pridružuje pravico do spremembe cenika.

Cena vključuje:

 • najem vozila za dogovorjeno časovno obdobje,
 • 22% DDV
 • obvezno in kasko zavarovanje z 1% odbitno franšizo, zavarovanje asistence
 • 400 kilometrov na dan najema, presežek se zaračuna po vrniti vozila in sicer v višini 0,30€/km,
 • vso osnovno opremo: kabel za elektriko in euro adapter, cev za vodo s priključkom, stabilizatorje, klini in pritrdilne pasove za tendo, kladivo, klešče za plin. V zimskem času tudi zimske pnevmatike , metlico in lopato.

Pri vsakem najemu se plača tudi fiksne stroške v višini 150,00€, ki zajemajo stroške primopredaje najetega vozila, WC kemikalije, plin, razgradljivi WC papir, slovensko vinjeto, splošno zunanje in notranje čiščenje vozila in administrativni strošek najemne pogodbe.

 

 1. PREVZEM VOZILA IN VARŠČINA

 Najemnik vozilo prevzame skladno z dogovorom z najemodajalcem in sicer med 12.30 in 16.00 uro na dan začetka najema in vozilo vrne do 10.00 ure na dan vračila vozila.

Najemodajalec lahko zavrne predajo vozila najemniku v najem, v kolikor ob predaji zazna vinjenost oziroma drugačno stanje najemnika, ki ni združljivo z vožnjo v cestnem prometu.

Najkasneje ob prevzemu vozila je najemnik dolžan najemodajalcu vplačati varščino. O točni višini varščine je najemodajalec dolžan obvestiti najemnika pred predvidenim dnevom predaje vozila v najem in je odvisna od nabavne vrednosti vozila in se giblje med 700 in 1300 EUR.

Varščina je namenjena pokrivanju morebitnih stroškov, ki bi lahko nastali v času trajanja najema in za katere je odgovoren najemnik, kot npr.:

 • pokrivanje odbitne franšize pri škodah iz kasko zavarovanja in izgube bonusa pri zavarovanju, za vsak škodni primer posebej. Če je najemnik udeležen v več škodnih dogodkih, mora najemodajalcu poravnati odbitno franšizo za vsak škodni primer, ne glede na krivdo. V primeru, da najemnik povzroči škodo tretji osebi, se avtomatsko zadrži celotna varščina. V primeru, če se v kateremkoli postopku izkaže, da najemnik ni odgovoren za škodni primer in drugi udeleženec ali njegova zavarovalnica, najemodajalcu povrneta vso škodo, pa je najemnik upravičen do vrnitve zneska v višini odbitne franšize,
 • saniranju morebitnih poškodb na vozilu ali opremi,
 • pokrivanju morebitnih zamudnin pri nepravočasni vrnitvi vozila,
 • in pri drugih kršitvah pogodbe ali teh splošnih pogojev.

Najemodajalec se zavezuje, da bo najemniku predal tehnično brezhiben in očiščen avtodom, s polnim rezervoarjem goriva ter Adblue-ja in jeklenko napolnjeno s plinom ter pripadajočo opremo, navedeno v pogodbi ali teh pogojih.

Pogodbeni stranki ob predaji avtodoma preverita stanje vozila, pregledata delovanje naprav in opreme vozila, ter o predaji sestavita in podpišeta prevzemni zapisnik, ki je del pogodbe o najemu.

V prevzemni zapisnik se vpišejo vse morebitne pomanjkljivosti, manjkajoča oprema, poškodbe bivalnika, morebitne poškodbe se tudi fotografirajo in tako dokumentirajo. Fotografije hranita obe stranki do vračila varščine ali do ugotovitve višine škode in osebe odgovorne za škodo. Če najemnik fotografij ne hrani, ne more ugovarjati verodostojnosti najemodajalčevih fotografij.

 

 1. VRAČILO AVTODOMA

 Najemnik se zavezuje, da bo vozilo na dan vrnitve, najkasneje do 10:00 ure, vrnil na mesto, kjer ga je prevzel oz. se je dogovoril z najemodajalcem. Izven visoke sezone so možni tudi drugačni dogovori glede najema avtodoma in se morajo obvezno zapisati v Pogodbi za najem avtodoma, drugače niso veljavni.

Najema ni mogoče podaljšati brez predhodnega dogovora z najemodajalcem. V kolikor pravočasno vračilo najetega vozila ni mogoče zaradi višje sile oziroma naravnih nesreč, najemnik o tem v najkrajšem možnem času obvesti najemodajalca.

V primeru, da najemnik zamuja pri vrnitvi najetega avtodoma k najemodajalcu do 1 (ene) ure, se najemniku zaračuna zamudnina v višini 80 €. Vsaka nadaljnja zamujena ura se obračuna po ceni 120 €.

Pri nedovoljenem podaljšanju najema ali zamudi vračila avtodoma za več kot 1(en) dan, bo najemodajalec opravil ovadbo pri pristojnih organih in zadržal varščino v celoti in zaračunal še dodatnih 250€ za vsak nadaljnji dan poleg zgoraj opredeljenih stroškov.

Ob vrnitvi mora imeti vozilo:

 • prazen rezervoar za odpadno in čisto vodo,
 • poln rezervoar za gorivo,
 • prazno kaseto in očiščeno školjko WC-ja,
 • grobo očiščeno notranjost,
 • poln rezervoar s tekočino Ad-Blue in račun s katerim najemnik dokazuje, da je dolil Ad-Blue.

V primeru neupoštevanja zgoraj navedenih postavk se od varščine odbije:

 • 35,00€ za praznjenje odpadne vode,
 • 100,00€ za praznjenje in čiščenje WC kasete,
 • polnjenje rezervoarja v višini stroškov goriva na najbližji bencinski črpalki in dodanih 30,00€,
 • dotočenje tekočine Ad-Blue v višini stroškov ad Blue na najbližji bencinski črpalki in dodatnih 30€.

Ob vrnitvi pogodbeni stranki zapisniško ugotovita stanje vozila in preverita delovanje vseh naprav. Vse ugotovljene pomanjkljivosti se vpišejo v prevzemni zapisnik in fotografirajo ter se obračunajo po ceniku in po pogodbi.

 

 1. ČISTOČA AVTODOMA

 Ob začetku najema avtodoma oziroma ob prevzemu ima avtodom očiščeno zunanjost in notranjost. Notranjost je razkužena, rezervoar odpadne vode je prazen, čista voda je polna. Rezervoar gorivo in Ad Blue sta polna. Ob vračilu mora najemnik vrniti avtodom grobo očiščen – to pomeni, da v avtodomu ni smeti od embalaže, ostankov hrane, da v omaricah in hladilniku ni hrane, hladilnik ni polit z različnimi tekočinami, jogiji, sedeži in oblazinjene površine niso politi, porisani in umazani, v tuš kabini ni blata in druge trdovratne umazanije, wc školjka je očiščena, štedilnik v kuhinji ni zažgan oz. polit…!

V kolikor notranjost vozila ni grobo očiščena se zaračuna strošek dodatnega čiščenja v znesku 50,00 – 150,00 € (odvisno od stopnje umazanije – najemodajalec določi ceno ob prevzemu avtodoma). V primeru potrebe globinskega čiščenja se zaračuna:

 • 30,00€ na sedež,
 • 50,00€ za klop
 • med 50,00€ – 150,00€ za jogi (odvisno od površine).

Najemojemalec je seznanjen, da v vozilu ni dovoljeno kaditi, v primeru cigaretnega vonja v vozilu se najemniku obračuna strošek dodatnega čiščenja v višini 500€.

Celoten znesek varščine se najemojemalcu povrne najkasneje v roku 8 delovnih dni po vračilu avtodoma, v kolikor se vozilo vrne pravočasno, nepoškodovano in urejeno skladno s temi splošnimi pogoji.

 

 1. POGOJI ZAVAROVANJA IN ASISTENCE

 Vozilo imajo urejeno obvezno zavarovanje, kasko zavarovanje in avtoasistenco XL.

Našteta zavarovanja, ki jih zagotavlja najemodajalec veljajo samo na območju Evropske unije.

Iz zavarovalnega kritja je izvzet prevoz nevarnih snovi ali stvari. Prav tako se zavarovanje ne priznava, če z vozilo upravlja nepooblaščena oseba / voznik oziroma, če voznik nima ustreznega vozniškega dovoljenja ali pa je le ta pod vplivom nedovoljenih substanc, ki mu onemogočajo upravljanje z vozilom, kot ga predvideva zakon o varnosti cestnega prometa, ne upoštevanje CPP, malomarnost.

Za pokrivanje škode na vozilu in kritje stroška odbitne franšize ter vse ostale primere, kot izhajajo iz četrte točke teh Splošnih pogojev poslovanje najemnik jamči z varščino, ki jo v celoti plača najkasneje do dneva prevzema vozila, z gotovino ali transakcijo na TRR vsaj 5 dni pred prevzemom vozila.

Varščina je maksimalen znesek za kritje enega škodnega dogodka. V primeru, da je vrednost popravila škode na avtodomu nižja od vrednosti varščine, se zadrži sorazmeren delež in preostanek vrne.

Najemnik se zavezuje, da v primeru, da je udeležen v škodnem dogodku (vlom, divjad, vandalizem, prometna nesreča)., izpolnil Evropsko poročilo o prometni nesreči oziroma zagotovil policijski zapisnik o škodnem dogodku. Najemnik nosi breme dokazovanja povzročitve škode s strani tretje osebe, v kolikor mu tega ne uspe dokazati, se škoda krije iz varščine.

V primeru škodnega dogodka najemnik najprej poskrbi za lastno varnost in zdravje, nato pa o škodnem dogodku čim prej obvesti najemodajalca na telefonsko številko +386 31 402 222.

 

Najemnik se obvezuje, da bo v primeru odtujitve supa, žara, nosilca koles ali katerekoli dodatne opreme o tem nemudoma obvestil najemodajalca in po potrebi poklical policijo. V kolikor najemnik ne vrne dodatne opreme se zavezuje kriti celotno nabavno vrednost.

 

 1. POGOJI ZA VOŽNJO

 Najemnik se zavezuje, da bo vozilo uporabljal s skrbnostjo dobrega gospodarja in spoštoval vse prometne predpise v državi potovanja. Najemnik se zavezuje, da bo poravnal vse morebitne stroške ali kazni ki bi s strani oblastnih organov bile posredovane najemodajalcu kot lastniku vozila. Poleg najemnika lahko vozilo v času potovanja vozi tudi drug voznik, ki potuje skupaj z najemnikom, ki izpolnjuje pogoje najema po teh splošnih pogojih in je napisan na pogodbi kot dodaten voznik. Najemnik s podpisom pogodbe prevzema odgovornost za vse druge voznike, ki bodo v času najema vozili avtodom.

 

 1. OKVARE NA AVTODOMU IN POPRAVILA V ČASU NAJEMA

 Najemnik se zavezuje, da bo o vsaki okvari nemudoma obvestil najemodajalca na telefonsko št. +386 31 402 222 in na elektronski naslov info@izolacija-sk.si in se z njim dogovoril o načinu popravila. Najemnik brez predhodnega dogovora z najemodajalcem ne sme posegati v vozilo, niti v motorni, niti v bivalni del.

Najemodajalec najemniku ne bo priznal nobenih stroškov popravil, ki niso bila dogovorjena, koordinirana in potrjena tudi s strani najemodajalca.

V primeru okvar na vozilu, zaradi katerih se vozilo nahaja na servisu 48 ur ali več je najemnik upravičen do vračila neizkoriščenega dela najemnine za čas popravila. Vendar pa najemnik te pravice nima, če je do okvare prišlo zaradi nepravilne uporabe vozila, prometne nesreče, višje sile (vremenske ujme, potresi…), ali kateregakoli razloga izven vpliva najemodajalca. Kot nepravilna uporaba vozila se šteje vsaka uporaba, ki nasprotuje veljavni zakonodaji ali načelom ravnanja s skrbnostjo dobrega gospodarja. V takih primerih je najemnik dolžan poravnati tudi vse stroške popravila. Poškodba in uhajanje zraka iz poškodovane pnevmatike se ne šteje za okvaro, in za sanacijo je odgovoren najemnik sam.

 

 1. RAVNANJE PRI NEZGODI

 V primeru kakršnekoli nezgode (prometna nezgoda, vlom, vandalizem, itd.), je najemojemalec dolžan dogodek nemudoma prijaviti najbližji policijski postaji, ne glede na državo potovanja, in hkrati o dogodku nemudoma obvestiti najemodajalca.

V primeru nezgode z več udeleženimi vozniki mora najemnik zagotoviti izpolnitev obrazca »evropsko poročilo o prometni nezgodi« ter tako morebitne policijske zapisnike kot evropsko poročilo ob vrnitvi vozila izročiti najemodajalcu.

V kolikor najemnik opusti katero od zgoraj navedenih ali z zakonom predpisanih dolžnosti ob prometni nezgodi ali škodnem dogodku, je dolžan najemodajalcu poravnati vso morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, vključno s plačilom zavarovalnine, če bi zavarovalnica iz razlogov, ki jih je povzročil najemnik, odklonila plačilo škode.

 

 1. KLJUČI, DOKUMENTI VOZILA

 Najemnik se obvezuje, da bo ob zapustitvi vozila s seboj imel prometno dovoljenje in vžigalni ključ ter ključ za zaklepanje vrat vozila, ker je to pogoj za plačilo zavarovalnine iz naslova kasko zavarovanja za primer kraje. Za kršenje te dolžnosti najemnik najemodajalcu odgovarja po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

 

 1. ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA

 Najemodajalec se zavezuje, da bo ob odhodu najemniku izročil tehnično brezhibno vozilo brez kakršnekoli okvare ali pravne napake. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da najemodajalec zaradi narave posamičnih okvar, ne more odpraviti vseh okvar. Avtodom je redno preventivno vzdrževan skladno z navodili proizvajalca vozila in nadgradnje. Če najemodajalec ob času prevzema ne more oddati dogovorjenega rezerviranega vozila (nezgoda, okvara…), je dolžan najemniku zagotoviti drugo ekvivalentno vozilo ali vrniti sorazmerni delež ali v primeru, odstopa od celotne pogodbe vrniti celotno kupnino.

Za lastnino najemnika in potnikov v avtodomu med najemom avtodoma, dokumente in denar v avtodomu, opremo avtodoma, ki so odtujeni oziroma izgubljeni oziroma ukradeni med najemom avtodoma, oziroma pozabljeni po končanem najemu, najemodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti. Vse naštete stvari niso zajete v nobenem od zavarovanj avtodoma.

O najdenih predmetih v avtodomu po zaključku najema avtodoma bo najemodajalec telefonsko obvestil najemnika in hranil predmete še teden dni, nato jih bo zavrgel.

 

 1. KAMPIRANJE IN UPORABA AVTODOMA IZVEN KAMPOV TER PROMETNE KAZNI

 Najemnik se zavezuje, da bo v vsaki državi kjer bo potoval upošteval pravila dovoljenega glede prenočevanja oz. kampiranja izven kampov. Najemnik je odgovoren za vse takse, kazni in morebitne pristojbine povezane z napačnim ali nedovoljenim parkiranjem ali kampiranjem, hkrati pa je v primeru morebitnega zasega avtodoma s strani oblastnih organov dolžan najemodajalcu povrniti vse stroške povezane s tem in mu povrniti izgubo dohodka v primeru, če takšen poseg pomeni zamudo pri vrnitvi avtodoma najemodajalcu.

Najemnik se zavezuje kriti vse globe in kazni, nastalih v času najema. Najemodajalec je dolžan najemniku v najkrajšem možnem času najemniku posredovati vsa obvestila, ki se nanašajo na globe in kazni, nastale v času najema.

 

 1. ŽIVALI

Brez dovoljenja najemodajalca prevoz živali v vozilu ni dovoljen. Najemodajalec najemniku lahko izda soglasje za prevoz živali, razmerja v zvezi s tem pa stranki dogovorita v pogodbi. Najemnik v primeru, da v vozilu prevaža žival nosi dodaten strošek v višini 100,00 € / najem. V primeru, da najemnik zadrži, da bo v avtodomu prevažal žival oz. se žival nahaja na oblazinjenih površinah (postelja, sedeži…), je dolžan plačati stroške globinskega in kemijskega čiščenja v višini 500€ in morebitne stroške popravila od krempljev, grizenja, urina.

 

 1. SLEDENJE VOZILA

 Vozilo je zaradi varnosti in lažje izsleditve v primeru odtujitve opremljeno z GPS lokatorjem.

 

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

 Pogoji so zapisani v dveh enakih izvodih, od katerega vsaka stranka prejme en izvod.

 

 1. OSEBNI PODATKI

 Najemodajalec izjavlja, da bo vse osebne podatke, ki jih bo od najemnika ali njegovih sopotnikov pridobil za potrebe sklenitve te pogodbe skrbno hranil, ter jih bo uporabil izključno za potrebe izvajanja pogodbe o najemu.

S podpisom pogodbe se najemnik strinja z uporabo elektronskega naslova, imena in priimka ter države za potrebe obveščanja o ponudbah, promocijah, deljenju nasvetov in pridobivanje povratnih informacij.

 

 1. REŠEVANJE SPOROV

 Pogodbeni stranki se zavezujeta da bosta vsa morebitna nesoglasja in spore iz te pogodbe poskusili rešiti z medsebojnim dogovorom.

Stranki sta soglasni, da se spori iz te pogodbe rešuje na podlagi določil Pogodbe in teh Splošnih pogojev, tam kjer Pogodba ali Splošni pogoji tematike ne urejajo pa se uporabi zakonodaja Republike Slovenije. Če stranki z medsebojnim dogovorom ne moreta rešiti spora, je za reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Kranju.

Pogodba

Priloga k pogodbi