POTEK

mojavtodom.si

NAJEMA

REZERVACIJA TERMINA IN ROK PLAČILA

Po potrditvi termina najemodajalec najemniku posreduje predračun z veljavnostjo treh dni. Najemnik se obvezuje, da bo v treh dneh po prejemu predračuna plačal 50% vrednosti predračuna, s čimer je rezervacija potrjena. Po prejemu plačila najemodajalec izda najemniku Račun o opravljenem plačilu rezervacije (avansni račun), ki zavezuje obe stranki. Preostali znesek cene najema je najemnik dolžan plačati najmanj 14 dni pred dnevom prevzema vozila. Za rezervacije, pri katerih je predračun izdan manj kot 30 dni pred predvidenim dnevom prevzema vozila se mora celoten predračunski znesek plačati v roku 3 dni po prejemu predračuna. V kolikor najemnik ne poravna plačil v zgoraj navedenih rokih, se šteje, da se je v celoti odpovedal terminu najema.

Pogoji odpovedi rezervacije:

  • Če najemnik odpove rezervacijo več kot 60 dni pred dnevom prevzema avtodoma, je najemodajalec dolžan vrniti 90% stroška celotnega najema po predračunu ali izda 100% dobroimetje z veljavnostjo 2 leti.
  • Če najemnik odpove rezervacijo manj kot 60 dni in več kot 15 dni pred dnevom prevzema avtodoma, je najemodajalec dolžan vrniti 50% stroška celotnega najema po predračunu ali izda 90% dobroimetje z veljavnostjo 2 leti.
  • Če najemnik odpove rezervacijo manj kot 15 dni pred dnevom prevzema avtodoma, bo zaračunan 100% znesek celotnega najema ali se izda 80% dobroimetje z veljavnostjo 2 leti.

Če najemnik ne more odpotovati v predvidenem terminu, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega najemnika, ki izpolnjuje pogoje najema, vendar mora za to pridobiti soglasje najemodajalca.

Za vsako spremembo že potrjene rezervacije najemodajalec bremeni najemnika za 50 EUR administrativnih stroškov.

Če najemnik na lastno željo zaključi najem predčasno kot je navedeno v Ponudbi oziroma v Pogodbi o najemu avtodoma, mu najemodajalec ob vrnitvi v nobenem primeru ne bo povrnil razlike zneska za preostanek trajanja (neizkoriščeni del) najema avtodoma.

Najemnik ima možnost skleniti zavarovanje za riziko odpovedi najem avtodoma na podlagi prejetega predračuna, skladno s pogoji, ki jih za to predpiše zavarovalnica.

2001

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2007

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.